Home

Nieuws

Geldigheid OLTC lidmaatschap in het winterseizoen

Samen met de introductie van de mogelijkheid onze nieuwe banen de winter door te kunnen gebruiken moeten we meer duidelijkheid scheppen in de geldigheid van het OLTC lidmaatschap voor leden die in 2014 opzeggen en leden die in het seizoen 2015 lid worden. In de oude situatie was het eenvoudig: de banen gingen meestal dicht in december en wij ontvingen de nieuwe seizoenspassen van de KNLTB begin maart vlak voor de opening van de banen in het voorjaar.

De nieuwe situatie is anders omdat we kunnen doorspelen. De statuten zijn hier gelukkig duidelijk over: het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Leden die willen opzeggen moeten dat 6 weken van te voren doen (dus voor 19 november) en oud leden hebben na 1 januari geen recht meer om te spelen (hun pas werkt dan ook niet meer voor afhangen of openen van het hek). Voor leden die lid blijven geldt, dat je je oude pas kunt blijven gebruiken totdat de KNLTB in maart de nieuwe passen aan ons aanlevert. Voor nieuwe leden zal de KNLTB tijdelijk nog 2014 passen leveren totdat in maart de nieuwe 2015 passen klaar zijn. Hiermee kunnen nieuwe leden dus in de winter het hek openen en gebruik maken van het Afhangbord.

Let op: als u uw lidmaatschap wilt opzeggen moet u dit (zoals statutair vastgelegd) beslist doen voor 19 november, anders moeten wij u minimaal het bedrag dat wij als vereniging aan de KNLTB moeten afdragen in rekening brengen over 2015. Als u inderdaad besluit uw lidmaatschap op te zeggen, zou u aspirant leden een enorm plezier doen om dit zo snel mogelijk te doen. Het ziet er namelijk naar uit dat wij dit jaar een wachtlijst voor senioren moeten hanteren.

Het bestuur

gevonden voorwerpen

In het clubhuis liggen nog veel achtergelaten bidons, schoenen, vesten en jassen. In november ligt dit er nog om opgehaald te worden, daarna gaat alles de kledingbak in.
Thijs & Ruben

Inschrijving voorjaarscompetitie 2015 geopend (inschrijving sluit 22 november)

U kunt zich weer inschrijven voor de Voorjaarscompetitie 2015. Aangezien er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande competities,  is het van belang de spelregels goed door te nemen.  zie hier voor een uitgebreide uitleg en de speeldata.

Verzoek tot deelname aan de competitie door zowel senioren als junioren kan uitsluitend via het aanmeldformulier. Mondeling aanmelden via CWT leden, bestuur of trainers is niet mogelijk. Geen tijdige inschrijving betekent geen deelname.

Aanmelding, zowel individueel als team, is geen garantie voor plaatsing. Bij teveel aanmeldingen zal er een wachtlijst gehanteerd worden, teams worden uitgebreid dan wel een alternatieve speeldag aan teams worden aangeboden. Tevens mag een competitiespeler slechts aan één competitiesoort deelnemen.

Het inschrijfformulier vind u hier.

De inschrijving sluit op 22 november 2014.

groeten Commissie Wedstrijd Tennis

Inschrijving Tenniskids 2015 geopend (inschrijving sluit 22 november)

Je kan je weer inschrijven voor Tenniskids, de tenniscompetitie voor de jeugd van de KLNTB. Klik hier om je meteen aan te melden.

  • De uiterste inschrijfdatum is 22 november 2014
  • De Worldtour voor de rode en oranje Tenniskids start zondag 8 maart 2015
  • De groene competitie start woensdag 8 april 2015.

Klik hier voor een uitgebreide uitleg van Tenniskids.

De Jeugdcommisse

Lees meer »

Kees Rumphorst Lid van Verdienste

Tijdens de afgelopen ALV is Kees Rumphorst benoemd tot Lid van Verdienste. Kees heeft zich vele jaren (in totaal wel zeker 15 jaar!) ingezet in verschillende commissies, zoals de Onderlinge Commissie, de CWT (destijds commissie Technische Zaken) en de Jeugdcommissie. Daarnaast was Kees ook nog lid van de Werkgroep Banen.  Door zijn enthousiasme en hart voor de club is Kees een graag geziene vrijwilliger die weet van aanpakken. Kees is deze zomer gestopt met de jeugdcommissie en dit leek een mooi moment om hem deze ere titel te doen toekomen. Echter, Kees zit alweer vol enthousiasme in de volgende commissie, te weten de Wintercommissie. 

Wij feliciteren Kees van harte met deze benoeming en bedanken hem voor zijn jarenlange inzet.
Het bestuur

Denkt u mee over de voorjaarscompetitie?

Beste leden,

Helaas heeft de KNLTB nog steeds de voorjaarscompetitie niet opengesteld. Wel willen wij je –ter voorbereiding op je mogelijke inschrijving- alvast op het volgende wijzen.

Wij zijn een vereniging met een toenemend aantal actieve tennissers, terwijl het ledenaantal gelijk blijft. Dat is natuurlijk mooi voor een tennisvereniging, maar het zorgt ook voor een toenemende druk op de banen en een spanning tussen competitie versus vrij spelen. De CWT signaleert vooral toenemende druk op de zondag.

Lees meer »

Selectiebeleid junioren en senioren

Beste leden,

Iedere zomer staat de Commissie Wedstrijd Tennis (CWT) voor de uitdaging om, samen met de CWT-adviseurs en trainers Marco en Onno, een aantal jeugd- en seniorleden uit te nodigen voor de OLTC-selectie. Dat is een heel proces en daarbij gaan de CWT en adviseurs niet over één nacht ijs. Hoe wordt nou bepaald welke spelers selectiewaardig zijn? Onder het kopje  "selectietennis" kunt u eea nalezen.

Groeten CWT

17-10-2014-De Jeugdcommissie zoekt versterking!
16-10-2014-Informatie over tennissen in de winter & openingstijden
14-10-2014-De OLTC Wintercompetitie is begonnen!
06-10-2014-Inschrijven voorjaarscompetitie verlaat
05-10-2014-Start winterseizoen. Banen vanaf 10 uur open en eigen ballen meenemen.
30-09-2014-Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 oktober 2014 om 20.00 uur
28-09-2014-De OLTC winter dubbelcompetitie
19-09-2014-Inschrijven wintertennislessen en Dubbelavond op 27 september
18-09-2014-Najaarscompetitie nu ook op ons park van start

» Nieuws archief

Ontvang OLTC nieuwsberichten automatisch via facebook