Nieuws

Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 april 2017 om 20.00 uur

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 april 2017 om 20.00 uur in het clubhuis van OLTC. Onderstaand de agenda. Wij hopen veel leden op deze vergadering te kunnen begroeten. Na afloop bieden wij de aanwezige leden graag een drankje aan.

Het bestuur

  • 1. Opening
  • 2. Mededelingen
  • 3. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 13 oktober 2016. Klik hier om deze te downloaden
  • 4. Jaarcijfers 2016. Klik hier om deze te downloaden (Let op: dit bestand is met een wachtwoord beveiligd. Leden ontvangen per separate email het wachtwoord)
  • 5. Verslag kascontrole commissie
  • 6. Decharge
  • 7. Procedure uitloting obligaties
  • 8. Benoeming Birgit Patutschnick tot Lid van Verdienste
  • 9. Rondvraag
  • 10. Sluiting

« Terug

» Nieuws archief