Nieuws

Van de voorzitter

Beste leden,

We staan aan de vooravond van een nieuw tennisseizoen. Aan het park en de banen wordt de laatste hand gelegd om binnenkort open te gaan. Door de vorst van de laatste tijd is de datum nog niet bekend. De seizoensopeningsborrel is wel gepland en u bent maandag 2 april vanaf 17 uur van harte welkom om het glas te heffen op het komende seizoen. Gedurende de winter is er het een en ander veranderd en onderstaand een overzicht van de stand van zaken.

Ledenaantal

Ons ledenaantal is nog steeds goed, maar de verschuiving in de opbouw lijkt structureel te worden. Het percentage senioren neemt toe doordat mensen ouder worden en langer blijven tennissen. De verdeling was altijd ongeveer 1/3 jeugd en 2/3 senioren maar op dit moment is minder dan 30% jeugd en ruim 70% senior. Wij hopen dat de komende jaren door de nieuwe wijk Nieuw Rhijngeest en andere nieuwbouw in Oegstgeest er weer extra jeugdleden bijkomen. Landelijk wordt er minder getennist en het aantal jeugdleden bij de KNLTB aanzienlijk is teruggelopen. Aangezien wij nog steeds veel jeugdleden hebben is OLTC daarmee één van de grootste jeugdclubs van Nederland en daar zijn we best trost op. En als gehele club staan wij bij de tien grootste clubs van Nederland!

I’M Tennis

De tennislessen worden komend jaar weer door de trainers van I’MTennis gegeven. Training en les zijn belangrijk bij onze club en de vraag ernaar is groot. Met I’MTennis zijn er afspraken over hoeveel banen zij maximaal mogen gebruiken voor de lessen. Indien blijkt dat de vraag naar lessen groter is dan de ruimte hiervoor zal, in overleg met het bestuur, gekeken worden naar alternatieven. De lestijd zal in ieder geval voor iedereen een uur zijn waarin 50 minuten les gegeven wordt.

Competitie

Zoals ieder jaar zit de competitie weer vol. Vorig jaar is er door de KNLTB geëxperimenteerd met verkorte wedstrijdvormen. Aangezien dat op vrijwillige basis ging waren er clubs waar volledige partijen werden gespeeld en andere clubs waar deuce beslissend punt en derde set super tiebreak werden gespeeld. Dat heeft verwarring en ongenoegen gegeven. Vanaf dit jaar zal er weer een algemene regel zijn waarbij alleen bij de dubbels de derde set als super tiebreak wordt gespeeld.

Ons eerste herenteam en damesteam spelen allebei weer in de Hoofdklasse en het gemengde team speelt in de derde klasse. Dat betekent dat we weer hoog niveau tennis te zien krijgen, waarbij steun van veel supporters natuurlijk welkom is! Wij hebben bij OLTC veel goede jeugdspelers en die zijn ook al geselecteerd voor de hoogste teams. Dat past ook in de doelstelling van OLTC om vooral met onze eigen (jeugd-)spelers te spelen. Dit jaar gaan we ons selectiebeleid evalueren en bekijken hoe we daar nog een betere invulling aan kunnen geven. Het achterliggende doel daarbij is om de positie die we hebben als grote jeugdclub te gebruiken om structureel op een hoog niveau te spelen.

Toernooien

De kalender staat weer vol met de gebruikelijke toernooien, waardoor er ook voor de niet-competitiespelers kansen zijn om zich te meten met anderen in dezelfde speelsterkte. Er zijn toernooien voor jeugd en senioren: de Seniorenonderlinge in juni en de Jeugdonderlinge in augustus voor alleen OLTC’ers en de open toernooien waaraan ook spelers van andere clubs meedoen. Deze zijn in mei voor de jeugd en in september vindt weer het Proper OLTC Open plaats met ongeveer 650 deelnemers.

Financieel, aflossen obligatielening

Op financieel vlak gaat het ook goed met OLTC. Op de ALV in april zullen de jaarcijfers gepresenteerd worden. Op basis van de voorlopige cijfers ziet het er goed uit. Dit jaar lossen we het laatste deel van de obligatielening af zodat de balans er ook weer beter uitziet. Bij de KNLTB is over gegaan op nieuwe systemen waardoor ook onze ledenadministratie aangepast is. We werken nu met AllUnited op de achtergrond waardoor de incasso en administratie handiger zou moeten gaan.

Clubhuis en Krogtvilla

Zoals u de laatste jaren gewend bent is er dit jaar ook weer verbouwd aan het clubhuis. De bestuurskamer is omgebouwd naar een multi functionele ruimte. Op 2 april zal deze feestelijk geopend worden. Daarmee is het hele clubhuis verbouwd en hoeven we daar de komende jaren niet in te investeren. De Krogtvilla zal als deel van het clubhuis gaan fungeren. Biedie en Jan-Willem zullen tijdens de competitiedagen zorgen voor een hapje en een drankje zodat niet meer helemaal naar het clubhuis gelopen hoeft te worden. Daarnaast kunnen er op afspraak etentjes geregeld worden. En wij willen Birgit bedanken voor al haar inspanningen de afgelopen jaren!

Rookbeleid

In het kader van “Een rookvrije generatie” hebben we besloten dat onder de luifel niet meer gerookt mag worden. Op de rest van het park verzoeken wij een ieder zijn verantwoordelijkheid te nemen door niet te roken in de buurt van de banen en daarmee het goede voorbeeld te geven. Daartoe zullen een aantal borden opgehangen worden waarop dit verzoek aangegeven staat.

Banen en groenonderhoud

In het najaar is de toplaag van de banen 7 tot en met 11 behandeld. Daardoor zijn ze weer helemaal vlak en zou de waterdoorlatendheid beter moeten zijn zodat we na regen sneller de baan op kunnen.

De Maregroep heeft de laatste jaren het groenonderhoud op ons park gedaan maar eind vorig jaar is door de Maregroep aangegeven dat ze dat in 2018 niet meer zullen doen. Daarom hebben we besloten dat het grootonderhoud door een hoveniersbedrijf gedaan gaar worden en dat we zelf ook meer de armen uit de mouwen moeten gaan steken. De huidige commissie Groene vingers moet uitgebreid worden en we vragen dan ook vrijwilligers om zich aan te melden om samen ons park mooi te houden.

De commissies

De commissies zijn allemaal goed gevuld en we willen nu alvast iedereen bedanken die (weer) een deel van zijn vrije tijd besteedt aan het regelen van een van de vele activiteiten van onze club. Ongeveer 80 vrijwilligers zijn gedurende het jaar bezig om het voor de andere leden leuk te maken. Voorbeelden zijn het organiseren van de competitie, de toernooien, leuke jeugdactiviteiten, het verven van het clubhuis, zorgen voor leuke plantjes in alle bakken, enzovoort.

Bestuur

In het bestuur gaat het een en ander veranderen. Na vele jaren bestuurslid geweest te zijn gaan Bart en Ben na 2 volle bestuursperiodes ermee stoppen. Zij hebben, naast het besturen van OLTC, een grote bijdrage geleverd aan het optimaliseren van onze ICT systemen, verbetering van de banen en verbouwing van het clubhuis. Tijdens de ledenvergadering in april zullen we hier nog uitgebreid bij stilstaan. In dezelfde vergadering zal Maarten Buis voorgedragen worden als nieuw bestuurslid. Met zijn komst hebben we de taken binnen het bestuur aangepast. Maarten zal de portefeuille CWT overnemen van Kees en Kees zal Parkzaken op zich nemen. Die plek komt vrij na het aftreden van Ben. De taken van Bart worden verdeeld in het bestuur en Bart zal als niet bestuurslid ons ondersteunen bij de ICT en ledenadministratie.

Feestelijke seizoensopening op maandag 2 april

Vanzelfsprekend zal het seizoen weer officieel geopend worden met de gebruikelijke borrel. Vanaf 17 uur bent u van harte welkom om het glas te heffen en om de verbouwde bestuurskamer te bezichtigen. Aansluitend kunt u genieten van een heerlijke maaltijd van Biedie en Jan Willem en hun team. Via deze link kunt u zich hiervoor inschrijven. Op 2 april kunt u trouwens ook (tot 17 uur) uw nieuwe ledenpas ophalen.

Namens het bestuur,
Dick de Groot

« Terug

» Nieuws archief