Nieuws

Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 april 2018 om 20.00 uur

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 april 2018 om 20.00 uur in het clubhuis van OLTC. Onderstaand de agenda. Wij hopen veel leden op deze vergadering te kunnen begroeten. Na afloop bieden wij de aanwezige leden graag een drankje aan.

Het bestuur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 31 oktober 2017 - klik hier om te downloaden
 4. Jaarcijfers 2017 - klik hier om te downloaden (wachtwoord benodigd)
 5. Verslag kascontrole commissie
 6. Decharge
 7. Uitloting obligaties
 8. Goedkeuring aangepast Huishoudelijk Reglement. Klik hier om deze te downloaden
 9. Benoeming Maarten Buis tot bestuurslid
 10. Aftreden Bart Mellink en Ben Veltman als bestuurslid
 11. Rondvraag

« Terug

» Nieuws archief