Nieuws

Doelstellingen en visie bestuur op clubhuis, Krogtvilla, banen, padel en jeugd/selectietennis

Beste leden,

In onze bestuursvergadering zijn de doelstellingen 2016 tot 2021 doorgenomen en we onderschrijven deze nog van harte. Deze doelstellingen zullen de hoofdlijn zijn van ons beleid. Over een aantal specifieke  onderwerpen, die momenteel op ons park spelen, willen we onze visie geven.

Clubhuis en Krogtvilla

Na de investeringen van de laatste 10 jaar is ons clubhuis op orde en willen wij het als het clubhuis blijven gebruiken. De Krogtvilla wordt gebruikt als dependance van het clubhuis. In de competitieweekenden is het open en daarnaast kunnen er borrels en etentjes gehouden worden. Er zijn geen plannen om de Krogtvilla te slopen of om te bouwen tot clubhuis.

 

Uitbreiding banen

De bezettingsgraad van de banen is hoog en daarom onderzoekt het bestuur mogelijkheden om op de plaats van baan 12 twee banen neer te leggen en of achter de Krogtvilla een nieuwe baan. Daar zal pas een beslissing over genomen worden als duidelijk is hoe ons ledenaantal zich de komende jaren zal ontwikkelen. Dat is onduidelijk aangezien er wel meer inwoners komen in Oegstgeest maar er bij clubs in de buurt nieuwe banen aangelegd worden waarop het hele jaar gespeeld kan worden. Dat kan tot gevolg hebben dat ons ledenaantal terugloopt. Tevens is het zo dat landelijk de tennissport na een daling van 20% in ledenaantal de laatste jaren, nog steeds niet in populariteit aan het stijgen is.

 

Padel

Regelmatig wordt het verzoek neergelegd bij het bestuur om de mogelijkheid te onderzoeken van de aanleg van padelbanen. Oltc is statutair een tennisvereniging en geen padelclub. Daarom gaan wij dit ook niet onderzoeken. Mocht leden toch padelbanen willen dan kunnen zij een verzoek daartoe met goed onderbouwd plan indienen bij het bestuur.

 

Jeugd/selectietennis

Oltc is een van de grootste jeugdclubs van Nederland ondanks dat het aantal jeugdleden de laatste jaren gedaald is van 500 naar 400. Wij willen deze daling stoppen. Uit de jeugd komen de competitiespelers van de toekomst voort. Onze visie is dat onze hoogste teams overwegend bestaan uit eigen (jeugd-)spelers en dat we op een hoog niveau, zoals vastgelegd in de doelstellingen 2016-2021, willen spelen. Om dat niveau vast te houden en we tevens de niet competitie spelende jeugd aan de club willen binden gaan de bestuursleden Jeugdzaken en CWT plannen ontwikkelen om dit te bereiken.

 

Het bestuur

« Terug

» Nieuws archief