Nieuws

Najaars ALV donderdag 11 oktober 2018

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 oktober 2018 om 20.00 uur in het clubhuis van OLTC. Onderstaand de agenda. Wij hopen veel leden op deze vergadering te kunnen begroeten. Na afloop bieden wij de aanwezige leden graag een drankje aan.

Het bestuur

 

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuren notulen voorjaarsvergadering 25 april 2018

4. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2019

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

 

« Terug

» Nieuws archief