Toegangsbeveiliging in de wintermaanden

Spelregels

Uitgangspunten:

 • Voor 10 uur in de ochtend kan er NIET gespeeld worden
 • Het bestuur bepaalt in overleg met de beheerder van de banen of er gespeeld kan worden (na nachtvorst kan er vaak niet gespeeld worden)
 • Er dient ALTIJD gebruik gemaakt te worden van het Afhangbord, ook als het rustig is.
  • Omdat op het Afhangbord aangegeven staat of een baan bespeelbaar is, voorkomen we hiermee dat er gespeeld gaat worden op banen die door het bestuur als "onbespeelbaar" zijn verklaard
  • Iemand die "vergeet" af te hangen heeft geen recht op een baan en kan er dus afgehaald worden door iemand die wel afhangt

Als er NIET gespeeld kan worden ...

... wordt dat aangegeven op de website (mits dat voor alle banen geldt)
... wordt dat aangegeven op het afhangbord (voor alle banen of eventueel per baan)
... wordt het hek gesloten en werkt de toegang met de pasjes ook niet
... werkt de verlichting niet
... zal Impact de leerlingen informeren

Waarom kan er na nachtvorst niet gespeeld worden?

 • Na nachtvorst is de toplaag bevroren (de grond is meestal een paar graden kouder) waardoor het vocht niet kan wegzakken
 • Als gravel te vochtig blijft wordt de toplaag zacht
 • Met name de betere spelers "glijden" vaak over een baan. Als de toplaag zacht is wordt daarmee een groot deel van de toplaag weggevaagd. Dit leidt tot gaten in de baan
 • Als het harder vriest zal de toplaag uitzetten en komen ook de lijnen los. Pas na de dooi en nadat de toplaag enigszins is opgedroogd kan er "gewalst" worden om de toplaag weer compact te maken. Het opdrogen vereist enkele dagen met zonnig weer met temperaturen ruim boven het vriespunt

Toegangsbeveiliging

Gedurende de wintermaanden is het park alleen toegankelijk met een geldige OLTC lidmaatschapskaart. Er zijn een tweetal paslezers geplaatst:

 • Op het toegangshek: om het hek te ontsluiten als het hek gesloten is. Het hek is voorzien van een dranger om te zorgen dat het na passeren weer dichtvalt. Het is niet de bedoeling dat leden zelf het hek vastzetten. Om het park te verlaten moet de knop op de paal aan de binnenkant worden ingedrukt.
 • Op de deur van het clubhuis voor toegang tot het afhangbord en de toiletten: als de bar bemand is zal de deur gewoon open zijn (lampje op de paslezer is dan groen). Op andere tijden kan een tennispas gebruikt worden om toegang te krijgen.

Hieronder is te zien hoe de paslezer gebruikt moet worden: De magneetstrip van de tennispas moet aan de RECHTER kant worden gehouden. Op de rechterfoto de paal met de knop om het hek te openen bij het verlaten van het park.

  

Betekenis indicatielampjes op de lezer:

 • Groen knipperend: de deur is gewoon open. Je hebt geen pas nodig om binnen te komen
 • Drie lampjes: de deur kan geopend worden met een geldige pas
 • Rode lampje knippert bij doorhalen pas: ongeldige pas, leesfout of park is gesloten (bijvoorbeeld 's nachts of bij vorst)

Zelfbediening verlichting

Het mogelijk voor leden om de baanverlichting te bedienen op tijden dat de bar is gesloten. Naast het afhangbord is een bedieningspaneel geplaatst.

Instructies:

 • Het bedieningspaneel is alleen werkzaam als het buiten donker genoeg is.
 • Er zijn 2 beschikbare groepen: Banen 8-10 en Banen 11-13.
 • Zodra een lamp wordt aangezet, blijft deze minimaal aan tot 22:30 uur in de avond.
 • Om 22:35 gaat de lamp uit, tenzij u op tijd het knopje "+30 minuten" indrukt. Dit knopje wordt ruim een uur eerder al op het scherm getoond. Let dus even op voordat u de baan opgaat dat u genoeg tijd heeft!
 • U wordt verzocht de lampen uit te schakelen als u zeker weet dat er die avond niemand meer speelt (bijvoorbeeld bij zware regen). Als u denkt dat er later op de avond nog iemand komt spelen kunt u beter de lichten aanlaten. De lampen moeten namelijk minimaal 30 minuten afkoelen voordat ze weer aangezet kunnen worden.
 • Het paneel is geen speelgoed. Vergal het speelplezier van anderen niet door met de lichten te spelen.

Hieronder is te zien dat overdag staan de "Schakelaars" uit staan en ook niet bedienbaar zijn (kleur grijs). In de avond zijn de schakelaars wel bedienbaar en wordt de huidige status weergegeven.

Bij vragen: email bestuur@oltc.nl