Bestuur

Indien u vragen heeft aan het bestuur kunt u mailen naar bestuur@oltc.nl. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Hans Bauman, 06-51060033
Penningmeester Ottavio Baldi, penningmeester@oltc.nl
Secretaris Michelle van Esch-Krol
Wedstrijdtennis Timo van der Geest  
Parkzaken Bestuur  
Recreatie / Evenementen Silvia Ebbutt-Zonneveld  
     

Indeling portefeuilles bestuur

Hieronder staat aangegeven welke bestuursleden verantwoordelijk zijn voor activiteiten binnen de club. Daadwerkelijke uitvoering van de meeste activiteiten vindt plaats binnen "commissies". Bestuursleden zijn bij de uitvoering vaak ook direct betrokken omdat zij deel uit maken van één of meer commissies of omdat er geen aparte commissie is ingesteld. Zie hier voor een overzicht van alle commissies.

Voorzitter Penningmeester Secretaris   Wedstrijdtennis Recreatie / Evenementen
 • Algemeen 
 • Pachter
 • Gemeente
 • Sportfederatie
 • KNLTB
 • Tennisschool & Academy
 • Sponsors
 • Padel
 • Financiën
 • Contracten
 • Pachter
 • Parkzaken
 • Groundsman
 • Onderhoud park, clubhuis en Krogt
 • Kalenderbeheer
 • Ledenadministratie
 • Nieuwe leden
 • Communicatie (in- &extern)

 

 • Competities  senior / jeugd selecties
 • Open toernooien senior en jeugd
 • Tennisschool, Acadamy, Maak kennis met tennis 
 • Jeugd en senioren recreatie tennis
 • Evenementen / feesten rondom tennis
 • Sponsors
 • Vrienden van OLTC

Commissies:

 • Sponsors
 • Padel

Commissies:

 • Kas
 • Automatisering
 • Onderhoud
 • Groene vingers

Commissies:

 • Communicatie
 • Kalenderavond

 

Commissies:

 • CWT
 • Senioren en Junioren Open toernooien
 • Jeugdcommissie
 • NRT

Commissies:

 • Jeugdcommissie / Jeugd Onderlinge
 • Onderlinge Senioren 
 • 50+
 • Whatsapp tennis
 • Lustrum / feest
 • Sponsors
 • Vrienden van OLTC

Doelstellingen OLTC 2022-2027

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april 2022 zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

 • We blijven zelfstandig en financieel gezond met aandacht voor duurzaamheid en behoud van het groene karakter van ons park. We streven naar een clubhuis dat voldoet aan de eisen van deze tijd, door een duurzaam beleid m.b.t. investeringen en onderhoud;
 • We dragen bij aan een gezonde levensstijl van onze leden door niet alleen bewegen te bevorderen, maar ook door gezonde voeding aan te bieden en door het goede voorbeeld te geven aan onze jeugd;
 • We streven naar een evenwichtige verdeling tussen junioren, senioren (1500 leden waarvan 1/3 jeugd en 2/3 senioren) en jongvolwassenen (er zijn 50 additionele plekken voor het studentenlidmaatschap);
 • We streven naar een structurele vertegenwoordiging van de hoogste competitieteams op het niveau Hoofdklasse voor het 1e Herenteam en het 1e damesteam, 2e klasse voor het 1e Gemengde team;
 • We investeren in onze jeugd. Doorstroming van onze jeugd naar de senior selectieteams krijgt voorkeur ten opzichte van het aantrekken van spelers van buiten. We streven ernaar dat de jeugdteams spelen in de hoogste klassen per leeftijdscategorie;
 • We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en doen er alles aan dat ook jeugd wiens ouders zich geen lidmaatschap en trainingen kunnen veroorloven bij ons terecht kunnen, we hebben daartoe het Rabobank OLTC Jeugdsportfonds opgericht;
 • We streven naar het goed gevuld zijn en blijven van de commissies met enthousiaste mensen;
 • We zorgen ervoor dat er ondanks het streven naar goed competitief tennis er ook altijd ruimte is voor recreatief tennis en tennislessen;
 • We zorgen voor voldoende activiteiten, een gemoedelijke sfeer en goede catering zodat leden met plezier naar de club komen en de jeugd er een veilig, gezellig en sportief onderkomen vindt;
 • We behouden de goede samenwerking met onze tennis-/sportschool en pachter(s) en streven ernaar dat zij een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan onze doelstellingen;
 • We zorgen voor een goede informatievoorziening naar de leden over activiteiten op de club, baanconditie, baanbeschikbaarheid en de regels die gelden op ons park;
 • We zullen er alles voor doen om onze goede reputatie en positieve naamsbekendheid in Oegstgeest en omgeving op een zeer hoog niveau te houden. We werken graag samen met de gemeente, de overige sportverenigingen in Oegstgeest, de KNLTB (zowel landelijk als binnen de kring Leiden) en de overige tennisverenigingen in de regio.