Bestuur

Indien u vragen heeft aan het bestuur kunt u mailen naar bestuur@oltc.nl. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Hans Bauman, Vreewijkstraat 12-N, 2311 XH Leiden, 06-51060033
Penningmeester Ed Kimmel, Piet Heinlaan 11 2341 SG  Oegstgeest, 06-30388403
Secretaris Louise Sturm
Wedstrijdtennis Frank de Groot  
Parkzaken Ed Kimmel  
     
     

Indeling portefeuilles bestuur

Hieronder staat aangegeven welke bestuursleden verantwoordelijk zijn voor activiteiten binnen de club. Daadwerkelijke uitvoering van de meeste activiteiten vindt plaats binnen "commissies". Bestuursleden zijn bij de uitvoering vaak ook direct betrokken omdat zij deel uit maken van één of meer commissies of omdat er geen aparte commissie is ingesteld. Zie hier voor een overzicht van alle commissies.

Voorzitter Penningmeester Secretaris Parkzaken Wedstrijdtennis Jeugdzaken
 • Algemeen 
 • Sponsors
 • Pachters
 • Gemeente
 • Sportfederatie
 • KNLTB
 • Tennisschool
 • Financiën
 • Contracten
 • Pachters
 •  
 • Kalenderbeheer
 • Nieuwe leden
 • Communicatie (in- &extern)
 • Vrienden
 • Onderhoud park, clubhuis en Krogt  
 • Groundsman
 • Senioren recreatie 
 • Competities senior
 • Open Toernooien senior
 • Tennisschool  
 • Competities jeugd
 • Open Toernooien jeugd
 • Jeugd recreatie
 • Maak kennis met tennis

Commissies:

 • Sponsors

Commissies:

 • Kas
 • Automatisering

Commissies:

 • Communicatie

Commissies:

 • Groene vingers
 • Handyman  
 • Onderlinge Senioren
 • 50 plus
 • Rackettrekken (whatsapp)
 • Winter

Commissies:

 • CWT
 • Senioren open toernooi

Commissies:

 • Jeugd
 • Jeugd onderlinge
 • Jeugd open tournooi
 • Whoznext

Doelstellingen OLTC 2016-2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april 2016 zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

 • We blijven zelfstandig en financieel gezond met aandacht voor duurzaamheid en behoud van het groene karakter van ons park. We streven naar een clubhuis dat voldoet aan de eisen van deze tijd, door een duurzaam beleid mbt investeringen en onderhoud.
 • We streven naar een evenwichtige verdeling tussen junioren en senioren (1500 leden waarvan 1/3 jeugd en 2/3 senioren).
 • We streven naar een structurele vertegenwoordiging van de hoogste competitieteams op het niveau Hoofdklasse voor het 1e Herenteam en het 1e damesteam, 3e klasse voor het 1e Gemengde team met bij voorkeur spelers voortkomend uit de eigen jeugd. Wat betreft de jeugd streven we ernaar om te spelen in de 1e klasse.
 • We streven naar het goed gevuld zijn en blijven van de commissies met enthousiaste mensen.
 • We zorgen dat er een goede balans is tussen recreatief tennissen, tennisles, competitie en toernooien.
 • Behalve de inning van contributie streven we naar optimalisatie van alternatieve inkomsten passend bij onze club.
 • We zorgen voor voldoende activiteiten, een gemoedelijke sfeer en goede catering zodat leden met plezier naar de club komen en de jeugd een veilig, gezellig en sportief onderkomen vindt.
 • We behouden de goede samenwerking met de tennisschool en de pachters.
 • We zorgen voor een optimale informatievoorziening naar de leden over activiteiten op de club, baanconditie, baanbeschikbaarheid etc.
 • We behouden en zorgen voor een goede reputatie en positieve naamsbekendheid in Oegstgeest.