Over tennisles

Tennistrainingen/lessen worden gegeven door de tennisschool I'M Tennis. I'M Tennis heeft een contract met OLTC ten aanzien van het verzorgen van de tennislessen, maar staat als organisatie verder los van OLTC. I'M Tennis verzorgt de inschrijving en facturering van de lesgelden. Hieronder de spelregels rondom de Impact tennislessen.

  • Een lesuur bestaat uit 10 minuten inspelen en 50 minuten les.
  • Er wordt 18 weken les gegeven aan de ochtend- en middaggroepen. De avondgroepen hebben 17 weken les. Dit geldt voor het zomerseizoen.
  • In de winter worden er zowel indoor als outdoor lessen aangeboden. Indoor lessen zijn 20 weken, outdoor 10 (bij OLTC) of 18 (elders).
  • De tarieven kunt u hier vinden.
  • De zomerlessen worden uiterlijk tot en met de eerst week van oktober gegeven. Bij een 'goede' zomer kan het zijn dat de lescyclus al per half september is voltooid.
  • De winterlessen worden uiterlijk tot en met de laatste week van maart gegeven. Ook hier geldt dat voor de outdoor lessen het één of twee weken eerder afgelopen kan zijn.

  • We zullen ons uiterste best doen om alle 17 cq. 18 lessen aan te bieden. Mochten we dit aantal door weersomstandigheden toch niet voor het einde van het zomerseizoen halen, dan komt hiervan één les op conto van de deelnemers. De overige niet gegeven lessen komen voor rekening van I'M Tennis.
  • Bij afwezigheid van de vaste leraar door ziekte of andere omstandigheden wordt door I'M Tennis een andere leraar ingezet. Mocht dit niet lukken, dan wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.
  • Op officiële feestdagen is er geen les, tenzij met de leraar anders is afgesproken.
  • Op www.imtennis.nl -> OLTC worden de vakanties per lesseizoen aangegeven.

Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mailtje naar marco.visser@imtennis.nl of onno@imtennis.nl.

Marco en Onno