Nieuws

Is padel iets voor OLTC?

Beste leden,

OLTC is een bloeiende tennisclub met een stabiel groot ledenbestand. De bezettingsgraad is hoog en daarom is in de laatste ledenvergadering besloten om achter de Krogtvilla in de winter van 2019/2020 een extra baan aan te leggen. De gemeente heeft daar toestemming voor gegeven en de aanleg kan uit eigen middelen betaald worden. 

 

Echter, het bestuur is onlangs benaderd door een groep leden die gevraagd heeft of het bestuur wil overwegen om in plaats van 1 tennisbaan 2 of meer padelbanen aan te leggen. Deze groep heeft al berekeningen gemaakt en een presentatie gegeven aan het bestuur. Het bestuur heeft ook zelf informatie ingewonnen bij onder andere de KNLTB, de Padel Bond Nederland en bij verenigingen in onze regio. Ook andere verenigingen denken na over padel of er zijn al banen aangelegd, zoals bij Oosthout en Unicum. Bij Oosthout zijn padelbanen te huur en bij Unicum kunnen leden kiezen voor een combi-abonnement voor tennis en padel voor € 295 per jaar, of een abonnement voor alleen tennis of alleen padel. Onze voorkeur gaat uit naar de optie dat we allemaal kunnen padellen, of helemaal niet. Maar dat betekent dat alle seniorleden mee moeten betalen. Op basis van voorlopige berekeningen schatten we in dat we met een verhoging van € 20 per seniorlid per jaar 2 banen aan zouden kunnen leggen. Dan komt de contributie op circa € 240 per jaar. 

Belangrijke beslissing

Op basis van de tot nu toe ingewonnen informatie heeft het bestuur besloten dat de aanleg van of een extra tennisbaan of padelbanen een dermate belangrijke beslissing is voor onze club dat wij de leden hier actief in willen betrekken. Dat doen we door het sturen van informatie via deze nieuwsbrief, het openen van een forum waar van mening gewisseld kan worden, het houden van een informatieavond begin volgend seizoen en door een middag te organiseren om padel uit te proberen. Daarna moeten we uiteindelijk in de algemene ledenvergadering in oktober 2019 tot een besluit komen.

Beslis mee!

Wij horen graag wat u ervan vindt. Dat kan door de padel poll in te vullen op de OLTC-homepagina, mee te discussiëren via de facebookgroep oltc padel, of via de discussierubriek van de OLTC-site, via whatsapp, of door te mailen naar info@oltc.nl. In het begin van het volgende seizoen organiseren we een informatieavond waar we dit onderwerp samen zullen bespreken.

Beste wensen

Tot slot maken we graag van deze gelegenheid gebruik om u allemaal het beste te wensen voor 2019. Dat het een gezellig, sportief en leuk jaar mag worden! Eind maart zal de seizoensopeningsborrel zijn, waar we met elkaar het glas kunnen heffen op een mooi tennisjaar.

Namens het bestuur,

Dick de Groot

 

Wat is padel?

Padel is een racket- en balsport voor twee spelers (enkelspel) of voor paren (dubbelspel), waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het is een mix van tennis en squash.

Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) geslagen worden, zonder dat de bal eerst een van de wanden raakt. Het doel is om de tegenstander(s) te beletten de bal terug te slaan. De bal blijft echter in het spel als deze eerst de grond raakt en nadien een van de wanden. Dit zorgt voor langere rally's en meer spelplezier. Dit betekent ook dat tactiek belangrijker is dan kracht, aangezien de bal steeds kan terugkeren. De sport wordt zowel recreatief als competitief beoefend. 

Kijk voor meer informatie op onder andere Wikipedia

 

KNLTB en padel

Padel wordt steeds populairder in Nederland. In Spanje en andere Zuid-Europese landen behoort de sport al jaren tot de grootste sporten. De opmars naar Noord-Europa is nu in volle gang. En dat is niet gek, want padel is een sport voor alle leeftijden, laagdrempelig, snel aan te leren en heeft een sociaal aspect: een mooie aanvulling voor tennisverenigingen. Padel groeit en zal dat de komende jaren blijven doen, zo zien we dat het aantal locaties/verenigingen blijft stijgen. We verwachten dat binnen tien jaar zo’n 500 tennisverenigingen de keuze hebben gemaakt voor 1 of 2 padelbanen en steeds meer spelers in aanraking komen met deze populaire sport.

In Nederland liggen nu ruim 200 banen en er zijn ongeveer 100 verenigingen. Het is een snelgroeiende sport en de KNLTB is actief om naast tennis ook padel te promoten. 

Kijk voor meer informatie op KNLTB

« Terug

» Nieuws archief