Nieuws

Woensdag 17 april: padel informatieavond

Zoals eerder gecommuniceerd, is in de laatste ledenvergadering besloten om achter de Krogtvilla in de winter van 2019/2020 een extra tennisbaan aan te leggen. Daarnaast kijken we of er belangstelling is voor de introductie van de racketsport padel. Eerder leek het erop dat er een keuze gemaakt moest worden tussen óf een dertiende tennisbaan óf de aanleg van twee padelbanen. Nu stelt het bestuur voor om én én te doen. We willen alle leden zoveel mogelijk informeren en betrekken bij de besluitvorming hierover. Daarom nodigen we u graag uit voor de informatieavond op woensdag 17 april om 20.30 uur in het clubhuis.

De gemeente heeft voor de aanleg van een 13de baan toestemming gegeven en de aanleg kan uit eigen middelen betaald worden. Deze zal na dit seizoen aangelegd worden. Daarnaast is er een wens van onze leden om ook padelbanen aan te leggen. Uitgaande van een gestage groei van de padelsport in Nederland en de aanleg van padelbanen bij vergelijkbare clubs, overwegen we deze mogelijkheid ook bij OLTC. Een mogelijke locatie hiervoor is de loods van onze groundsman Max: dichtbij het clubhuis en centraal op ons park. OLTC zal moeten beslissen over de manier van financiering, de lidmaatschapsvormen en de bijbehorende contributie.

Belangrijke beslissing

Dit is een belangrijke beslissing voor de club en daarom willen u zoveel mogelijk informeren en betrekken bij de besluitvorming.

De agenda voor de informatieavond op woensdagavond 17 april ziet er als volgt uit:

1. Introductie padel
2. Voors en tegens
3. Voorstel bestuur
4. Discussie
5. Afsluiting

Hieronder vindt u eerder toegezonden algemene informatie over padel.

___________________________________________________________________________

Wat is padel?

Padel is een racket- en balsport voor twee spelers (enkelspel) of voor paren (dubbelspel), waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het is een mix van tennis en squash.

Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) geslagen worden, zonder dat de bal eerst een van de wanden raakt. Het doel is om de tegenstander(s) te beletten de bal terug te slaan. De bal blijft echter in het spel als deze eerst de grond raakt en nadien een van de wanden. Dit zorgt voor langere rally's en meer spelplezier. Dit betekent ook dat tactiek belangrijker is dan kracht, aangezien de bal steeds kan terugkeren. De sport wordt zowel recreatief als competitief beoefend. 

Kijk voor meer informatie op onder andere Wikipedia

___________________________________________________________________________

KNLTB en padel

Padel wordt steeds populairder in Nederland. In Spanje en andere Zuid-Europese landen behoort de sport al jaren tot de grootste sporten. De opmars naar Noord-Europa is nu in volle gang. En dat is niet gek, want padel is een sport voor alle leeftijden, laagdrempelig, snel aan te leren en heeft een sociaal aspect: een mooie aanvulling voor tennisverenigingen. Padel groeit en zal dat de komende jaren blijven doen, zo zien we dat het aantal locaties/verenigingen blijft stijgen. We verwachten dat binnen tien jaar zo’n 500 tennisverenigingen de keuze hebben gemaakt voor 1 of 2 padelbanen en steeds meer spelers in aanraking komen met deze populaire sport.

In Nederland liggen nu ruim 200 banen en er zijn ongeveer 100 verenigingen. Het is een snelgroeiende sport en de KNLTB is actief om naast tennis ook padel te promoten. 

Kijk voor meer informatie op KNLTB

 

« Terug

» Nieuws archief