Nieuws

Voorjaars ALV 25 april 2019

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 april 2019 om 20.00 uur in het clubhuis van OLTC. Onderstaand de agenda. Wij hopen veel leden op deze vergadering te kunnen begroeten. Na afloop bieden wij de aanwezige leden graag een drankje aan.

Het bestuur

 

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuren notulen najaarsvergadering 11 oktober 2018

4. Jaarcijfers 2018

5. Verslag kascontrole commissie

6. Decharge

7. Herbenoeming Ed Kimmel tot penningmeester

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

« Terug

» Nieuws archief