Nieuws

Najaars ALV op donderdag 31 oktober 2019

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 oktober  2019 om 20.00 uur in het clubhuis van OLTC. Onderstaand de agenda. Wij hopen veel leden op deze vergadering te kunnen begroeten. Na afloop bieden wij de aanwezige leden graag een drankje aan.

Het bestuur

 

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuring notulen voorjaars ALV 25 april 2019.
  4. Begroting 2020 en vaststelling contributie 2020. De begroting kunt u hier downloaden. U heeft hiervoor een wachtwoord nodig dat aan leden per email is verstuurd.
  5. Aftreden Yolanda Bauman als secretaris
  6. Benoeming Hans Bauman als bestuurslid
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

« Terug

» Nieuws archief