Nieuws

Van de Voorzitters

Beste leden,

We staan aan de vooravond van een nieuw tennisseizoen. Aan het park en de banen wordt de laatste hand gelegd om binnenkort open te gaan. De seizoenopening borrel die gepland was voor 29 maart is in lijn met de adviezen van RIVM en de KNLTB inmiddels afgezegd, maar we hopen dat we deze een of twee weekjes later alsnog kunnen organiseren om met elkaar het glas te heffen op het komende seizoen. Omdat het tevens de afscheidsborrel van de oude voorzitter Dick de Groot is, en een welkom aan de nieuwe voorzitter Hans Bauman en 2 nieuwe bestuursleden Louise Sturm en Frank de Groot, willen we dit erg graag voor aanvang van het seizoen doen. Hou de site en de e-mailbox in de gaten, we laten het weten als we een nieuwe datum hebben.

Gedurende de winter is er het een en ander veranderd en onderstaand een overzicht van de stand van zaken.

Ledenaantal
Ons ledenaantal is nog steeds goed, maar de verschuiving in de opbouw lijkt structureel te worden. Het percentage senioren neemt toe doordat mensen ouder worden en langer blijven tennissen.  De verdeling was altijd ongeveer 1/3 jeugd en 2/3 senioren, maar op dit moment is minder dan 30% jeugd en ruim 70% senior. Landelijk wordt er minder getennist en het aantal jeugdleden bij de KNLTB is aanzienlijk teruggelopen. Aangezien wij nog steeds veel jeugdleden hebben is OLTC inmiddels een van de grootste jeugdclubs van Nederland en daar zijn we best trots op. En qua totaal ledenaantal staan we in de top 10 van de grootste clubs van Nederland!

I’M Tennis en I’M Fit
De tennislessen worden komend jaar weer door de trainers van I’M Tennis gegeven. Training en les zijn belangrijk bij onze club en de vraag ernaar is groot.
Daarnaast is er nu ook I’M Fit. Op de Playground en in de Krogtvilla is er de mogelijkheid om aan je conditie te werken onder leiding van onze eigen Beau de Smit.

Nieuwe pachter Maarten Buis
Zoals al eerder bekend gemaakt hebben Jan Willem en Biedie een nieuwe uitdaging gevonden in de overname van het Theehuis in Haarlem en hebben ze ons helaas verlaten. Gelukkig hebben we in Maarten Buis een nieuwe pachter gevonden die al heel lang betrokken is bij onze club. Sinds zijn jeugd speelt hij al bij OLTC zodat hij de club door en door kent. Wij wensen hem veel succes! Maarten was bestuurslid CWT maar heeft die functie neergelegd omdat dat niet te combineren valt met het pachterschap.

Competitie
We hopen dat de competitie op tijd kan starten en we gaan daar vooralsnog gewoon van uit. Zo niet dan horen jullie ook dat van ons. Zoals ieder jaar zit die competitie weer zeer vol. Ons eerste damesteam speelt Hoofdklasse, Heren 1 in de eerste klasse en het gemengde team in de tweede klasse! Dat betekent dat we weer hoog niveau tennis te zien krijgen, waarbij steun van veel supporters natuurlijk welkom is! Wij hebben bij OLTC veel goede jeugdspelers en een deel van hen is ook al geselecteerd voor deze hoogste teams. Dat is natuurlijk extra genieten voor het thuispubliek en het past ook in de doelstelling van OLTC om vooral met onze eigen (jeugd-)spelers te spelen.

Toernooien
De kalender staat weer vol met de gebruikelijke toernooien, waardoor er ook voor de niet-competitiespelers kansen zijn om zich te meten met anderen in dezelfde speelsterkte. Natuurlijk de Senioren Onderlinge in juni en de Jeugd Onderlinge in augustus voor alle OLTC’ers, maar ook de Open toernooien voor jeugd (in mei) en senioren (in september) waaraan ook spelers van andere clubs mogen meedoen. Dit laatste toernooi, het Proper OLTC Open, mag zelfs rekenen op zo’n 650 deelnemers. 

Financieel
Op financieel vlak gaat het ook goed met OLTC. Op de ALV in april zullen de jaarcijfers gepresenteerd worden. Op basis van de voorlopige cijfers ziet het er goed uit. Dit jaar zal natuurlijk wel veel geïnvesteerd worden in baan 13, maar gelukkig hebben we de eigen middelen om dat zonder lening te kunnen financieren.

Rookbeleid

In het kader van “Een rookvrije generatie” hebben we besloten dat er nog maar op 1 plaats gerookt mag worden en dat is achter het clubhuis, bij de gravelopslag. Daarmee is het roken beperkt tot een plek ver van de banen en uit het zicht van onze opgroeiende jeugd.

Banen 1 tot met 13!

De banen 1 t/m 6 en 12 hebben weer hun jaarlijkse voorjaarsbeurt gehad en zijn klaar voor een nieuw seizoen. Vanaf aanstaande zondag kan er al op deze banen gespeeld worden. Hou daarbij de aanbevelingen van de RIVM in de gaten en een vriendelijke begroeting zonder contact is in dit geval dus het gewenste gedrag op de tennisbaan. Banen 7 t/m 11 zijn ook bijna klaar, zodat binnenkort alle 12 bestaande banen gereed zijn. Daarnaast is Rekre net gestart met de aanleg van baan 13 achter de Krogtvilla. Daarmee is gevolg gegeven aan de beslissing van de Algemene Leden Vergadering om een extra baan aan te leggen. Als het goed is zullen we eind maart/begin april op deze extra baan kunnen spelen!

Padel

Afgelopen jaar is er gediscussieerd over de mogelijke aanleg van padelbanen op ons park. Daartoe is een informatieavond geweest op de club en is er bij padelclub Oosthout een praktijkavond geweest waarbij onze leden dit nieuwe spel uit konden proberen. Het mogelijk aanleggen van 2 of meer padelbanen vergt een grote investering en heeft invloed op het karakter van onze club. Het bestuur vindt het daarom ook erg belangrijk om de leden in de besluitvorming te betrekken. In de Algemene Leden Vergadering in april zal het bestuur de besluitvormingsprocedure en het bijbehorende tijdspad nader toelichten.

 De commissies
De commissies zijn – op een na - allemaal goed gevuld en we willen nu alvast iedereen bedanken die (weer) een deel van zijn vrije tijd besteedt aan het regelen van een van de vele activiteiten van onze club. Ongeveer 80 vrijwilligers zijn gedurende het jaar bezig om het voor de andere leden leuk te maken. Voorbeelden zijn het organiseren van de competitie, de toernooien, leuke jeugdactiviteiten, het verven van het clubhuis, zorgen voor leuke plantjes in alle bakken, enzovoort. Voor de sponsoringcommissie zoeken we nog leden, dus mocht je dit lezen en iets willen betekenen voor de club dan horen we dat graag (bijvoorbeeld via een mailtje aan secretariaat@oltc.nl).

 

Bestuur

In het bestuur gaat het een en ander veranderen. Na 12 jaren voorzitter geweest te zijn zal Dick de Groot aftreden en zal Hans Bauman de voorzittershamer overnemen. Hans heeft het laatste jaar al meegedraaid in het bestuur zodat er een soepele overgang zal zijn. Daarnaast zijn we blij dat Frank de Groot en Louise Sturm als bestuurslid zullen toetreden. Frank zal de plek innemen van Maarten Buis als bestuurslid CWT. Louise wordt de nieuwe secretaris nadat Yolanda Bauman in de laatste ledenvergadering uit het bestuur is getreden vanwege het toetreden van Hans tot het bestuur.

Feestelijke seizoenopening
Zoals al gezegd gaan we de opening van het seizoen zeker vieren en we zullen jullie snel laten weten wanneer we met elkaar het glas gaan heffen op het nieuwe seizoen en onze mooie club.

 

Namens het bestuur, Dick de Groot en Hans Bauman

 

 

« Terug

» Nieuws archief