Nieuws

ALV - donderdag 16 juli 20 uur

Donderdag 16 juli a.s. bent u om 20 uur van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering geeft het Bestuur een toelichting op de laatste ontwikkelingen en staan we uitgebreid stil bij ons jaarverslag over 2019. Daarnaast komen we ook terug op het besluitvormingsproces rondom de mogelijke aanleg van padelbanen op ons park. Hieronder vindt u de volledige agenda. Wij zien u zeer graag op 16 juli om 20.00 uur in het clubhuis van OLTC.
Hartelijke groet namens het gehele bestuur,
Hans Bauman
 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 31-10-2019
  4. Jaarcijfers 2019 (Let op dit bestand is met een wachtwoord beveiligd. Dit wachtwoord kunt u opvragen door een mail te sturen aan info@oltc.nl)
  5. Verslag kascontrole commissie
  6. Decharge
  7. Padel (Informatief, tijdspad, oktober besluitvormend op de agenda)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

« Terug

» Nieuws archief