Nieuws

Reminder; a..s. donderdag 21 april ALV

20.00 uur in het clubhuis OLTC voorjaars ALV.

AGENDA:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuring notulen najaarsvergadering 25-11-2021
  4. Jaarcijfers 2021
  5. Verslag kascontrole commissie
  6. Decharge
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Voor de notulen najaars ALV 25-11-2021, zie link:  /file/905854/?dl=1

De Jaarrekening 2021 is op te vragen via info@oltc.nl

« Terug

» Nieuws archief