Nieuws

Uitnodiging voor de najaars ALV 2022

 

https://data.oltc.nl/files/icon-96.png

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging ‘Oegstgeester Lawn Tennis Club’ gevestigd te Oegstgeest (hierna ‘OLTC’).

 

Datum:                           10-11-2022, 20.00 uur

Locatie:                          Clubhuis OLTC

 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 21 april 2022 (zie bijgevoegde link)
  4. Begroting 2023 (op te vragen via info@oltc.nl)
  5. Evaluatie Studentlidmaatschap (zie voor definitie op OLTC website); vaststelling contributie Studentlidmaatschap
  6. Rondvraag
  7. Sluiting en borrel                              

« Terug

» Nieuws archief