Nieuws

Uitnodiging: ALV 11 april a.s. om 20:00u

https://data.oltc.nl/files/icon-96.png

Graag nodigt het bestuur je uit voor de Voorjaars ALV. Hieronder vind je de agenda. 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging ‘Oegstgeester Lawn Tennis Club’ gevestigd te Oegstgeest (hierna ‘OLTC’).

Datum:                          11-04-2024, 20:00 uur

Locatie:                         Clubhuis OLTCOpening

  • Opening
  • Mededelingen
  • Goedkeuring notulen najaars ALV 26-10-2023
  • Stand van zaken Padel
  • Jaarcijfers 2023
  • Verslag kascontrole commissie
  • Decharge 
  • Aftreden Frank de Groot als bestuurslid (portefeuille Wedstrijdtennis) en Louise Drabbe als secretaris OLTC. Voordracht Timo van der Geest als nieuw bestuurslid (portefeuille Wedstijdtennis) en Michelle van Esch als nieuwe secretaris OLTC.
  • Herbenoeming Hans Bauman als voorzitter OLTC voor de komende periode van vier jaar.
  • Rondvraag

Afsluiting 
Om de notulen van de najaars ALV te bekijken, klik op Notulen najaars ALV 26-10-2023

« Terug

» Nieuws archief