Informatie VJC 2022

VOORJAARSCOMPETITIE SENIOREN EN JUNIOREN 2022

Inschrijving sluit op 14 december om 24:00

In het vooraar van 2022 is er weer een voorjaarscompetitie. Kijk goed met je team aan welke competitiesoort je mee wilt doen. Alle mogelijkheden staan hieronder nogmaals vermeld:

 

De speeldata in het voorjaar van 2022 zijn: 

 

Spelregels

 • Aanmelding, zowel individueel als team, is geen garantie voor plaatsing. Bij teveel aanmeldingen zal er een wachtlijst gehanteerd worden dan wel worden geloot. Een aangemeld team moet minimaal uit 6 spelers bestaan! Aangemelde teams kunnen door de CWT worden uitgebreid dan wel een alternatieve speeldag worden aangeboden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deelname in voorgaande jaren. Een competitiespeler mag slechts aan één competitiesoort deelnemen. Er kan wel een 1e en een 2e keuze worden aangegeven.
 • Door de grote belangstelling onder de OLTC leden verwachten we dat met name de weekend wedstrijddagen erg druk worden. Bij de indeling zal het uitgangspunt zijn zo veel mogelijke spelers deel te laten nemen aan de competitie. Mogelijk kunnen we niet aan alle verzoeken voldoen.
 • Verzoek tot deelname aan de competitie kan uitsluitend via het aanmeldformulier. Mondeling aanmelden via CWT leden, bestuur of trainers is niet mogelijk. Geen tijdige inschrijving betekent geen deelname.
 • We accepteren teamopgave alleen bij de senioren. Alleen de teamcaptain schrijft dus het team in. Ze zijn eveneens verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een compleet team op alle speeldagen. Mocht een team niet compleet zijn, dan zal het team zelf voor een vervanger moeten zorgen. De versoepelde invalregels maken dit makkelijker. We raden de captains aan om de beschikbaarheid van alle beoogde teamleden voor alle competitiedagen van te voren na te vragen. Houd ook rekening met mogelijke blessures.
 • Bij individuele opgave kan er eventueel een voorkeur worden aangegeven voor een team of teamgenoten.
 • Bij individuele opgave betekent aanmelden ook dat u beschikbaar bent voor minimaal 6 speeldagen. Indien u meer dan één keer afwezig bent, kunt u zich alleen als reserve opgeven. 
 • Mocht een team zich terugtrekken ná plaatsing, dan zal de opgelegde boete door de KNLTB worden doorbelast aan het betreffende team. Afhankelijk van het tijdstip van terugtrekking zal het bedrag € 115 of € 225 zijn.
 • De najaarscompetitie wordt gespeeld in klassen. De kampioen van elke afdeling promoveert, tenzij het de hoogste klasse betreft. De twee laagst geëindigde ploegen in elke afdeling (op basis van een afdeling met 8 ploegen) degraderen, tenzij het de laagste afdeling betreft. Indien een bestaand team in een hogere klasse wil uitkomen kunt u hiervoor bij de inschrijving een verzoek daartoe indienen, een garantie krijgt u echter niet.
 • De indeling van alle seniorenteams zal plaatsvinden door de CWT, het kan dus zijn dat bestaande vaste teams zullen wijzigen van samenstelling.
 • Er wordt zoveel mogelijk in poules van 8 teams gespeeld, dus 7 wedstrijddagen.
 • Omdat het zo druk is tijdens de wedstrijddagen, en de banen zo snel mogelijk weer vrij te hebben voor recreanten, is het belangrijk dat elk team zich houdt aan de maximale pauze van 15 minuten tussen twee wedstrijden. Ligt een baan langer dan 15 minuten vrij, dan kan de VCL deze baan inzetten voor een ander team.
 • Junioren dienen zich individueel op te geven. Eventueel kan er een voorkeur worden opgegeven voor een team of teamgenoten.

Kosten

Er zijn ook kosten verbonden aan het spelen van competitie: o.a. bondsafdrachten, gebruik van ballen, administratie e.d. Voor de voorjaarscompetitie 2022 bedraagt de bijdrage 50 Euro voor seniorenteams die doordeweeks spelen, 120 euro voor mix seniorenteams in het weekend en 100 euro voor overige seniorenteams in het weekend.

 

Voor eventuele vragen kunt u bij de Commissie Wedstrijd Tennis terecht, via cw@oltc.nl.